Vi håller öppet för servering och pulka åkning. Vi ses i Sättrabacken, kör E18 mot Karlskoga, ta av vid Myggbo.